Nemesvámosi Római Katolikus Plébánia

és régiója egyházközségeinek honlapja      www.vamosplebania.hu

Kezdőlap

"Ti választott nemzettség, királyi papság, tulajdonul kiválasztott nép vagytok." (1Pt 2,9)

 

Rókapuszta táborlevél elérhető

A Rókapuszta tábor levele elérhető a megújult rokapuszta.hu oldalon.


Enyhítő intézkedések templomainkban

Az újabb enyhítő intézkedések következtében Érsek úr részéről is megérkezett a legújabb szabályozás. Megszűnik a szociális távolságtartás, nem kötelező a maszk használata. Továbbra is marad azonban a kézbe áldozás kötelező formája és a szenteltvíztartók üresen tartása.


Évzáró áhítat

Az év végi áhítatot a digitális, tanteremtől távoli oktatási rendben közvetítve tekinthetik meg a diákok. Minden diáknak, iskolával kapcsolatba lépő felnőttnek szeretettel ajánljuk.


Tábor, tábor, hittanos tábor!

A tábor sok mindenre képes. Közösségre nevel, szolgálatra késztet, segít jól sorba rakni a lelki-testi értékeket, formálja az egészséges elszakadást és persze élvezetes szabadidő-töltés is. Arra talán nem is gondolunk, hogy milyen kapcsolatokkal ajándékozhat meg bennünket az együtt töltött idő. A képünk nem illusztráció, hanem valóság. Rókapusztán készült. Mint ahogy ez a fiatal pár is itt ismerte meg egymást gyermekként. Most a kicsik ismerkednek a tábornak otthont adó környezettel.


Úrnapja

Senki sem szereti a kiszolgáltatottságot. Legalábbis elsőre biztosan nem ezt választjuk. Mégis, van amikor a kiszolgáltatottság jó. Amikor a választott nép tagjai a pusztai vándorlás során várták a manna hullását, milyen örömteli volt ez a kiszolgáltatottságban telt várakozás! Bárcsak képes lenne minden keresztény felfogni és örömmel várni az Oltáriszentség vételének lehetőségét szentmiséről szentmisére! Szentmiséről hazamenet pedig legalább hasonló öröm és büszkeség töltene el bennünket, mint a választott nép tagjait mannaszedés után: ma sem felejtkezett el rólam az Úr! Ma is eljött, ma is táplált!

Az úrnapi körmenet a világnak szól, hogy minden emberhez eljusson Isten velünk létének örömhíre. De ha nincs is mindenhol körmenet; a szentáldozás után hazatérő keresztény ember számára az élet a nagy körmenet, ahol megmutathatja minden ember számára ragyogó arcát és szívét. Hiszen az Úr nem hagy el bennünket vándorlásainkban!


Minden táborunkat megtarthatjuk és megtartjuk

A kormány korlátozásokat feloldó rendeletei a héten engedélyezték mind a napközis, mind pedig a bentlakásos táborok megtartását. Az elmúlt hetekben felkészültünk valamennyi óvintézkedés betartására, a rendelet kiadásával tehát minden akadály elhárult. Öröm  ez, hiszen a táborok rendkívül fontos helyszínei a közösségre nevelésnek, így a fiatalok szolgálatkésszé nevelésének is. Keresztény táboraink pedig egyúttal az evangelizáció kiemelt helyszínei is. ->


Új időpont: 2021. szeptember 5-12.


A nagyvázsonyi Szent István-templom restaurálási munkálatai a Magyar Kormány támogatásával, az EGYH-EOR-18-P-0021 és a NEMZ-E-18-0070 azonosítószámú pályázatok keretében valósult meg.

 

Megjelent a pünkösdi szám!

 


Megszűnnek a rendszeres szentmise-közvetítések

A rendszeres szentmise-közvetítéseket hamarosan más tartalom váltja fel YouTube csatornánkon. A közvetítések a bezárkózások idején jó szolgálatot tettek, de már ki kell lépnünk az otthonainkból és a személyes találkozásokra kell helyezni a hangsúlyt. Isten személyesen jött el hozzánk Jézus Krisztusban, mi is személyesen vagyunk jelen számára Isten-tiszteleteinken.


Szentháromság vasárnapja

A Szentháromság titkának hírül vétele az ész számára ugyan nehézséget jelent, a lélek számára azonban hatalmas kincs: megismerjük Istent, mint Atya, Fiú és Szentlélek, ezáltal pedig lehetőségünk lesz hozzá igazítani életünket, hogy mi is alkotók és gondviselők, társak és áldozatvállalók, vigasztalók és erősítők legyünk.


Dr. Udvardy György veszprémi érsek atya
pünkösdi üzenete

 

A Nemesvámos Katolikus Templomáért Alapítvány
a templom építésére szívesen fogadja jószándékú adakozók támogatását a 73200127-10010574 számú Takarékbanknál vezetett bankszámláján.

Minden segítséget köszönünk!


A Tündöklő Csillag Alapítvány az ifjúság körében és javára végzett munkájához szeretettel kéri erre a célra szívesen adakozó magánszemélyek és cégek adományát a 10918001-00000069-04720019 számú UniCredit Banknál vezetett bankszámlaszámára.

 

Kezdőlap - webmester