Nemesvámosi Római Katolikus Plébánia

és régiója egyházközségeinek honlapja      www.vamosplebania.hu

8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.

Telefon: (88) 509 440

IE FF 1024*768

Értéket adunk.

webmester

 

Dr. Udvardy György érsek atya videóüzenete vészhelyzet idején

 

Szentmise közvetítése
a nemesvámosi Fatima-házból
Nagyböjt 4. vasárnapján

2020. március 22-én 18 órakor

A szentmise a Youtube csatornán elérhető, kérem, kattintson erre a szövegre


Szempontok a képernyőszentmiséhez


Tájékoztatás és a közelség kifejezése

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy az ismert járványhelyzet miatt a nyilvános szentmisék bemutatása bizonytalan ideig szünetel. Ezidő alatt sine populo, azaz a nép részvétele nélkül mutatjuk be a szentmisét, amely a személyes jelenlétek hiánya esetén is az egyház láthatatlan közösségében történik. Minden vasárnapi szentmisét a népért ajánlunk fel. Van lehetőség most is (telefonon) személyes felajánlást kérni a hétköznapok valamelyikére, ha valaki ezt szeretné. Folyamatban van annak kiépítése, hogy a szentmiséket és más imádságokat az Internet segítségével közvetíteni tudjunk.

Minden szentséget ki tudunk szolgáltatni és a szentelmények kiszolgáltatására, temetések végzésére is lehetőség van, de speciális szabályok mentén, melyről az érintetteket tájékoztatjuk.

Isten segítse mindannyiunkat!

A járványhelyzet megoldásán fáradozókat,

a betegséget hordozókat és különösen a haldoklókat

azokat, akiknek a munkája megnehezült vagy elvesztették azt,

és mindenkit, aki számára az otthoni menedék bármilyen megpróbáltatást jelent.

Mindenkiért imádkozom, mindenki imádkozzon!

Márk atya


Ferenc pápa imája a járvány idején

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!


Erdő Péter bíboros imája a járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsátsd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

 


Szeretettel köszöntöm!
A köszöntő olvasásához kattintson a szövegre!


Honlapunkat fejlesztjük, a megjelenési problémák miatt szíves megértését kérjük!


Fatima - Santuario Direkt


A Nemesvámosi Templomért

A Nemesvámos Katolikus Templomáért Alapítvány szeretettel kéri az adózókat, hogy céljai megvalósítására adójuk 1 %-áról az Alapítvány javára rendelkezzenek.

Az alapítvány adószáma:

18923535-1-19

***

Az alapítvány szívesen fogadja jószándékú adakozók támogatását a 73200127-10010574 számú Takarékbanknál vezetett bankszámláján.

Minden segítséget köszönünk!


   

 

  Webdesign Mária Keresztes Közössége

freestat.hu