Nemesvámosi Római Katolikus Plébánia

és régiója egyházközségeinek honlapja      www.vamosplebania.hu

8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.

Telefon: (88) 509 440

IE FF 1024*768

Szeretettel építsd a jövőt!

webmester

Keresztelés

"Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!"

(Mt 28,16-20)

Máté Evangéliumának utolsó mondataiban olvashatjuk Krisztus Urunk parancsát a keresztelésről. E szerint hitünk átadása nem pusztán lehetőség előttünk, hanem egyenesen kötelességünk. Szigorúan hangzanak ezek a szavak. Valójában azonban a keresztény embert olyan boldoggá teszi Jézusba vetett hite, hogy örömmel adja azt át minden embernek. A felelős szülők nemcsak gyermekük testi jólétéről igyekeznek gondoskodni, hanem átadják az élet legnagyobb kincsét Örök Örömünket Krisztusban. A keresztség révén gyermekük Isten fogadott fiává, a Mennyek Országa örökösévé lesz. Tehát bármi is történik vele az életben, egy biztos: ha Jézus tanítása szerint igyekszik élni, örök sorsa a mennyei boldogság lesz.

A keresztség kötelezettségén túl Jézus azt is kéri, hogy tanítsuk meg őket mindannak megtartására, amit apostolainak parancsolt. Tehát a gyermekek számára a keresztség után a hitre nevelés időszaka következik, koruknak és érettségüknek megfelelően. A felnőtt keresztelendők keresztségük előtt részesülnek alapvető oktatásban és a keresztény életbe való bevezetésben.

Mindezekből következőleg keresztségre való jelentkezéskor a következő dolgokat kell tudnunk:

A keresztség feltétele

7 év alatti gyermekeknél

- a szülők, illetve legalább egyikük, vagy az, aki törvényesen helyettesíti őket, beleegyezzék

- megalapozott remény legyen a gyermek katolikus vallásban való nevelésére

7. életévet betöltött nagyobb gyerekek és felnőttek

- maguk (is) kérik a keresztség kiszolgáltatását

- megfelelő előkészítésben részesültek (katekumenátus)

Keresztszülők

A keresztelendő számára keresztszülőt választhatunk, a 7 évnél idősebbek pedig maguk kérnek fel keresztszülőt, hogy a keresztény életben segítségükre legyenek. A keresztszülői tisztséghez szükséges feltételek az Ügyintézés főmenü Igazolások menüpontban részletesen olvashatók.

Egyéb tudnivalók, jelentkezés keresztségre

Felnőttek és 7. életévüket betöltött gyermekek keresztségre való felkészítésekor az Oltáriszentség vételére, 13-15. életév betöltése esetén általában a bérmálásra is felkészítjük a jelentkezőket.

Keresztségre jelentkezni személyesen lehet a plébániairodán vagy a plébánosoknál.

A keresztséghez szükséges adatokat az itt letölthető adatlapon adhatjuk le, illetőleg az OnLine Irodánk segítségével. Interneten keresztül előzetesen jelentkezhetünk, de a keresztség szentségének kiszolgáltatása előtt személyes találkozót szervezünk a szülőkkel a plébánián vagy a családnál. Ekkor történik az időpontban való megállapodás is.

A keresztség szentségében a megkeresztelt új emberré válik, ennek és az áteredő bűntől való szabadulás jeléül fehér ingecskével takarjuk le a megkeresztelt kicsinyeket. A nagyobbakat és a felnőtteket fehér ruhába öltöztetjük. Hasznos, ha a család maga készíti vagy vásárolja meg a keresztelési ingecskét, hogy azt megőrizve emlékeztesse a családot és a megkereszteltet a keresztségünkben kapott új életre. Keresztelési gyertyát mi adunk és az természetesen haza is vihető - ugyancsak emlékként.

 

  Webdesign Mária Keresztes Közössége

freestat.hu